search

НОВИНИ

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
На 12.02.2021 г. “ЛЕНИДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 960.87 лв. по проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” чрез Национална агенция за приходите (НАП). Продължителността на проекта е 3 месеца за периода 12.02.2021г.-12.05.2021г., а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.