search

НОВИНИ

30.07.2021 г.

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

 

На 30.07.2021 г. “ЛЕНИДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 361лв. по проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.101„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” чрез Национална агенция за приходите (НАП). Продължителността на проекта е 3 месеца за периода 30.072021г.-30.10.2021г., а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

 

12.02.2021 г.

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

 

На 12.02.2021 г. “ЛЕНИДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 960.87 лв. по проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” чрез Национална агенция за приходите (НАП). Продължителността на проекта е 3 месеца за периода 12.02.2021г.-12.05.2021г., а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.